Veel gestelde vragen

Exameneisen apparatuur

Om aan het examen mee te kunnen doen, moet het apparaat aan diverse voorwaarden voldoen.  Voorbeelden zijn, naast de huidige veiligheidsaspecten:

  • Men moet zelf de instelling kunnen bepalen en ook kunnen instellen. 
  • De ingestelde waarden moeten zichtbaar zijn
  • De timer mag tijdens het examen de stroom niet uitschakelen, dat mag alleen door loslaten pedaal.
  • Bij de Blendmethode moet men kunnen "Nalogen".

Alle Nova-Blends voldoen aan de eisen!

Frequentie

Om warmte te produceren maken we gebruik van HF stroom. Deze stroom hoort in het radiofrequentie gebied thuis. Ook wel RF genoemd. Wil een apparaat aan de CE normen voldoen, mag alleen gebruik worden gemaakt van "vrije golflengten". Deze kunnen zijn 13,5 - 27 - 40,5 en 54 MC. Dus de "Korte golf" van de radio. Oude apparaten kunnen heel andere golflengtes hebben, maar dat mag in verband met storingen niet meer. De frequentie heeft geen invloed op pijn of snelheid.  

HF stand en DC stand

De hoogte van de HF wordt ingesteld door met de knop het voltage te regelen. Het getal dat men ziet is een verdeling van 1 tot 10 of 12. Bij de nieuwe Nova-Blend's betekent stand 10 de standaard output van 100%. Stand 4 is 40% van het vermogen en 6 dus 60%. De hoogte van de HF stand bepaalt de hoogte van de pijnsensatie en de snelheid van ontharen.

De Nova-Blend's geven bij de DC de werkelijk afgegeven mA aan. Geeft deze 0,00 mA aan dan is er geen gelijkstroom. Onder de 0,50 mA zal men meestal geen pijnlijk gevoel ervaren.
 
HF stand lager dan de DC bij het Blenden
 
Een oud idee, om coagulatiestand bij het Blenden te voorkomen. Maar helaas een onjuist idee. Ten eerste, men gaat een percentage van de HF output vergelijken met het aantal mA van de gelijkstroom. Ten tweede, de HF standen van de verschillende merken komen niet met elkaar overeen. 
 

Pijnsensatie 1: Algemeen

Bij het elektrisch ontharen wordt de haargroei vernietigd door een temperatuur in de haarfollikel te creëren van 50 tot 800 Celsius. Voldoende om de eiwitstructuur te denatureren. Boven de 650 C noemen we het coaguleren. Deze warmte ontwikkeling realiseren we met de HF stroom. De frequenties die we mogen gebruiken liggen in het radiogebied van de korte golf.
           

 

Pijn is weliswaar individueel, maar wel afhankelijk van de hoogte van de stand en de tijdsduur. In de grafiek zien we de pijncurve bij een verloop van laag/lang naar hoog/kort. De X-as is de stand, de Y-as geeft de pijnsensatie aan bij de benodigde tijd.

 

 

 
 
Pijnsensatie 2: Heeft de frequentie hier invloed op de pijn?
 
Nee, men kan geen verschil voelen tussen een frequentie van 13,5 MC of 54MC. De pijn die men voelt is afhankelijk van de temperatuur. De temperatuur regelt u met de HF/Thermolyse knop.
 
Pijnsensatie 3: Geeft gelijkstroom (DC) extra pijn?
 
Gelijkstroom geeft bij lage standen geen pijnklachten. Pas rond 0,5 mA gaat het een rol spelen. Bij Blenden kan men de tijd beter zodanig instellen dat de DC maximaal 0,5 mA is (mits dit als hinderlijk wordt ervaren). Wat de ene mens als pijnlijk ervaart, vindt de ander geen probleem.
 
Pincetmethoden
 
Kenmerk van deze apparatuur is, dat er HF stroom via een speciale pincet op de haar wordt overgebracht. De haar moet de stroom geleiden tot in de follikel en daar wordt de haargroei vernietigd. Echter, een haar geleid geen stroom. Het resultaat mag u zelf inschatten.
   
Regel van 8 bij de Diathermie
 
Wanneer de HF standen lineair verlopen, dan kunnen we HF stand + aantal sec. optellen. Bijvoorbeeld: stand 3 bij 5 seconden = 3+5=8
Meestal zal stand 5 bij 3 seconden ongeveer het zelfde resultaat geven, net zoals HF 6 en 2 seconden.  
Vroeger was bij een vrouw, meestal de optelsom van 8 genoeg.  Omdat de meeste merken toen uit de zelfde fabriek kwamen waren ze vergelijkbaar. Heel langzaam werd de indicatie 8 een soort maximum en werd het (helaas) de regel van 8.
Dat was!!!!
Bij de huidige merken zijn de HF standen qua stroomintensiteit verschillend. Voorbeeld: Stand 2 van de Nova-Blend komt overeen met stand 4 van een bekend ander merk. Dus 8 is daar al 10 geworden.
Gaat het om een mannenbaard, dan is de kans groot dat de optelsom meer dan 12 zal zijn.