Iontho-, Kataforese, Meso

Ionthoforese, Kataforese en Desincrustatie

Iedere Nova-Blend is geschikt om gelijkstroombehandelingen te geven. Tegenwoordig ook vaak gebracht als Soft Meso, Elektroporatie e.d.. Deze "Elektrische behandelmethoden” verheugen zich tegenwoordig weer in een stijgende belangstelling.

Afbeelding met muur, binnen Beschrijving is gegenereerd met hoge betrouwbaarheidOok hebben we mogelijkheden ontwikkeld om deze behandelingen te combineren met HF.

 

Eerst basiskennis over de werking.

Polair

Bij moleculen kan de verbinding tussen de elementen ontstaan zijn door uitwisseling van elektronen. Dat kan door wegpakken van elektronen, waardoor het ene element elektrisch gezien "plus” wordt en het andere "min”. Een voorbeeld is keukenzout (NaCl), dat is opgebouwd uit Na+ en Cl-. Zo zijn er veel van dit soort stoffen. In dit kader gaat het meestal om "in water oplosbare werkstoffen” zoals zouten en mineralen. In water vallen ze weer uiteen en dan zijn het "Ionen”. Deze ionen kunnen we met gelijkstroom sturen.

Apolair

Wanneer een molecuul wordt gevormd door samenwerking van de elementen met elkaars elektronen, dan wordt het molecuul elektrisch neutraal. We noemen zo’n molecuul "Apolair”. Op deze moleculen heeft gelijkstroom geen vat. Bekende apolaire stoffen zijn de oliën. Maar ook stoffen als Collageen, Suiker e.d.. Deze moleculen zijn gebaseerd op Koolstofverbindingen. Gaan we ze oplossen dan vormen ze geen ionen, nodig voor elektrische geleiding.

 

Gelijkstroom

We kennen wisselstroom en gelijkstroom. De Nova-Blend levert HF wisselstroom (Thermolyse) en Gelijkstroom (Electrolyse).

Bij wisselstroom worden de elektronen tijdens het verplaatsen van + naar – geslingerd. In een grafiek zien we een "Sinuscurve”. Met wisselstroom in het HF/RF gebied kunnen we warmte produceren. Belangrijke factor bij de ontharingsmethoden. Maar warmte kunnen we ook benutten in de vorm van Radio frequente massages, al of niet in combinatie met gelijkstroom. Bij Iontho behandelingen gebruiken we de wisselstroom niet.

Bij gelijkstroom gaan de elektronen van de ene pool naar de andere. In een grafiek zien we dan een rechte lijn. Om gelijkstroom te verplaatsen hebben we geleiders nodig. Geleider van de eerste orde kan een koperdraad zijn. Een geleider van de tweede orde kan vloeistof (water) zijn. De stroom stuurt de + ionen naar de minpool en – ionen naar de pluspool. Let op: gedestilleerd water bevat geen ionen en zal de stroom niet geleiden. Een snufje zout doet dan wonderen. Leidingwater gaat prima. Andere stoffen in ons vakgebied zoals o/w crème en gels (van onze Nibigel) werken ook goed. Apolaire stoffen zoals oliën geleiden niet en zijn dus ongeschikt.  

Behandelen met gelijkstroom (DC)

Wanneer we gaan werken met gelijkstroom zijn er altijd twee polen nodig, t.w. de pluspool en de minpool. Wanneer er één ontbreekt kan er geen stroom lopen. De Nova-Blend geeft dan 0.00 mA aan! Het benutten van de polen doen we met een elektrode. We hebben een actieve elektrode waarmee we werken. Bijvoorbeeld een "Bolelektrode”. De andere elektrode is de passieve. Deze geven we aan de klant. We kunnen eenvoudig de actieve elektrode op plus of min zetten. Men gaat voor plus naar het rode scherm of voor min naar het groene scherm. Bij oudere modellen is dit de rode of groene knop indrukken.

De actieve elektrode is "Plus

Sluit naaldhoudersnoer en handelektrode met snoer aan het apparaat. Plaats de bolelektrode op het naaldhoudersnoer en een vochtig sponsdoek om de handelektrode. De handelektrode geeft men aan de klant. Sluit pedaal aan in de Electrolyse ingang en ga naar het rode scherm. In het scherm staat: Kataforese en DC   ….mA.

Plus en Plus stoten elkaar af. De plus ionen zullen nu de huid worden "ingesluisd”. Nog even ons voorbeeld van Na+ en Cl-. De Na ionen zullen de huid ingaan en het Cl aan de oppervlakte. Hier zal een zure reactie ontstaan. Hoe zuur en intensief kunnen we regelen met het aantal mA en de tijd. Wat kunnen we daarmee doen:

·        Chemische peeling (vergelijkbaar met fruitzuur peeling)

o   Aan de pluspool wordt een zuur gevormd, dat de bovenste huidcellen losmaakt.

·        Kataforese

o   Vaak als nabehandeling bij elektrische epilatie gebruikt. De stroom geeft een kalmerend effect en het zure milieu verkleint de kans op ontstekingen.

o   Zo’n nabehandeling is een chique afronding van een behandeling

·        pH regulatie

o   Veel huiden zijn te basisch en daardoor kwetsbaar. Bij deze behandeling wordt de pH verlaagd

·        Insluizen werkstoffen

o   Werkstoffen (+ ionen) kunnen op deze wijze door de huid worden opgenomen. Vaak zijn deze stoffen als ampullen in de handel verkrijgbaar.

De actieve elektrode is "Min

Sluit naaldhoudersnoer en handelektrode met snoer aan het apparaat. Plaats de bolelektrode op het naaldhoudersnoer en een vochtig sponsdoek om de handelektrode. De handelektrode geeft men aan de klant. Sluit pedaal aan in de Electrolyse ingang en ga naar het groene scherm. In het scherm staat: Desincrustatie en DC   ….mA.

Min en Min stoten elkaar af. De min ionen zullen nu de huid worden "ingesluisd”. Nog even ons voorbeeld van Na+ en Cl-. De Cl ionen zullen de huid ingaan en het Na aan de oppervlakte. Hier zal een basische reactie (loog) ontstaan. Hoe sterk basisch en intensief kunnen we regelen met het aantal mA en de tijd. Wat kunnen we daarmee doen:

·        Desincrustatie/verweken

o   Door de huid te verweken is het daarna mogelijk om een peeling te geven. Er is dan sprake van een "Dieptereiniging”

o   De huid is ook meer ontvankelijk voor werkstoffen. Dus daarna werkstoffen inmasseren of een rijk maskertje.

o   Als nabehandeling kan men afsluiten door de actieve elektrode weer op "Plus” te zetten (rode scherm).

·        Ouderdomsvlekken

o   Bovenlaag verweken

o   Met de naald tussen opperhuid en lederhuid. Mooiste is in combinatie met HF. Dat kan in het "Blendscherm”.

·        Insluizen werkstoffen

o   Werkstoffen (- ionen) kunnen op deze wijze door de huid worden opgenomen. Vaak zijn deze stoffen als ampullen in de handel verkrijgbaar.

 

Tussenstof

Om de bolelektrode over het gezicht te verplaatsen is een "tussenstof” nodig. Dit om de gelijkstroom gelijkmatig te laten lopen zonder onderbrekingen. Snelle onderbrekingen geven hinderlijke schokjes!  Mogelijkheden zijn bijv.:

·        Een "Gel”, gemaakt van b.v. van leidingwater met "Nibigel”.

·        Met een nat gemaakt gaasje

·        Collageensheet

 

Werkwijze

De behandeling kan het hele gezicht zijn. De tijdsduur zal dan ruim 20 minuten zijn. Maar ook lokale behandelingen zijn mogelijk. Daarbij kan b.v. gedacht worden aan een net geëpileerde plek of wallen onder de ogen. De behandelwijze is alsvolgt:

1.     Installeer apparaat en klant. Vergeet niet de passieve elektrode te geven. Pedaal in de "Electrolyse ingang”.

2.     Maak keuze tussen plus of min. Dus rode of groene scherm.

3.     Draai Electrolyse knop op tot ca. 0.35 mA of eerder wanneer klant stroom voelt kriebelen.

4.     Plaats "Bol” op de huid, trap pedaal in en maak zacht draaiende bewegingen.

·        De ingestelde aantal mA moet ongeveer gelijk blijven. Terugval naar 0.00 betekent geen stroom.

5.     Wanneer u de behandeling wilt beëindigen of "Bol” van de huid wil afhalen: eerst pedaal los en "Bol” rustig van de huid halen.

Afbeelding met elektronica, projector Beschrijving is gegenereerd met hoge betrouwbaarheid