AVG verkaring

#

AVG persoonsgegevens

24-5-2018

 

Wij vinden de beveiliging van uw gegevens belangrijk. Daarom hier inzicht hoe wij dat doen.

 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) willen wij een aantal aspecten aan u bevestigen en overeenkomen.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten en leveranciers.

 

Nibet b.v. is groothandel, voor Schoonheidsverzorging, Huidtherapie, Kuurcentra, Opleidingsinstituten e.d.. Zodra u of uw bedrijf een product of dienst afneemt, zullen wij een aantal gegevens moeten gaan vastleggen, t.w.:

 

Soort informatie/gegevens

Doel/reden

Naam afnemer, bedrijf, salon

Contactpersoon (indien bekend)

Verzend en/of faktuuradres   

o   Wettelijk verplicht, bewaartijd minimaal 7 jaar

o   Bij invoeren eerste bestelling

o   Kunnen vinden klant in bestand

Banknummer

 

o   T.b.v. automatische incasso

o   Bij inboeken of doen van betalingen

Telefoonnummer

o   Communicatie met klant

E-mail

o   Versturen factuur

o   Communicatie met klant

o   (Nieuws)brief

Gegevens ontvangen:

o   Via opgave klant

o   Verwijderen met in achtneming wettelijke termijn

o   Uiteraard heeft u te allen tijde recht op inzage, rectificatie of het wissen van uw gegevens

Opslag gegevens te vinden in:

o   Debiteuren administratie

o   Webshop indien daar is besteld

o   Betaalafschriften banken

Veiligheid gegevens

(zie slotje op balk website)

o   We hebben relevante beveiligingsmaatregelen en certificaten, afgestemd op huidige technische mogelijkheden

o   We kunnen (betrouwbaar te achten) derden inschakelen voor specialistische kennis of middelen die wij niet hebben. Zoals systeembeheer, incasso en administratie. Zij hebben strikte geheimhouding gegarandeerd.

Bewaartijd informatie

o   Niet langer dan noodzakelijk

Geen activiteiten op gebied van:

o   Opbouwen klantprofielen, algoritmen e.d.

o   Verzamelen extra informatie over klant