Belangrijk om te weten en kosten besparend

 

 Snoeren en Naaldhouder

Snoeren zijn de meest kwetsbare onderdelen van apparatuur, maar wel essentieel voor het functioneren. Behandel ze daarom zorgvuldig. Bij een drukke praktijk is het verstandig om een reserve te hebben. In dit hoofdstuk gaan we in op de werking maar ook de verzorging.

 

 

 

 


 
Naaldhouder met een "Coax Naaldhoudersnoer"
 
Bij de Nova-Blend leveren we een Ballet Ejector Naaldhouder met een bijpassende coax kabel (Naaldhoudersnoer).
 
Naaldhouder

Deze is gemaakt voor naalden uit de K serie. Simpel de naald uit de blister halen of uitwerpen in container zonder aan de naald te komen. Ligt ergonomisch heerlijk in de hand.

Naaldhoudersnoer

Via het Naaldhoudersnoer transporteren we de HF en de DC stroom via de naald naar de huid of de haarfollikel. Transporteren van gelijkstroom (DC) is eenvoudig. Maar HF is complex. HF verplaatst zich het liefst via de buitenkant van de kabel. Maar het is niet de bedoeling dat een deel van de HF verdwijnt als straling maar beschikbaar is als output. Daarom hebben we gekozen om de voordelen van een "Coax kabel" te benutten. 

 • Op HF aangepaste optimale lengte.
 • een kerndraad (m.n. voor de gelijkstroom) + isolatielaag
 • een geweven kopermantel voor opbouw vermogen en afschermen HF straling. Vooral van belang voor HF en energiezuinigheid. Maar ook om te voldoen aan CE normen.
 • en daarna weer een isolatie laag.
 • aan de uiteinden een "bajonetaansluiting" voor apparaat en een 2 mm stekker om in de naaldhouder te steken.

Opm.: Wanneer de uiteinden loslaten, kunnen we meestal de kabel repareren. Inkorten kan niet i.v.m. afregelen op de golf.


Handelektrodesnoer

Dit snoer is alleen nodig, wanneer we werken met gelijkstroom. Dit in combinatie met handelektrode en een sponsdoekje.

 

 
Kabels testen en verzorgen
 
Hiernaast een afbeelding zoals wij snoeren vaak ontvangen ter reparatie. Op deze wijze de snoeren opbergen garandeert een korte levensduur. Maar ook is de kabel minder soepel door de bochten. Dus opruimen zoals bij de bovenste afbeelding.
 
Testen
 • Haal alle snoeren en pedalen van het apparaat
 • Zet apparaat uit en dan weer aan (reset)
 • Sluit pedaal aan in Thermolyse. De Timer mag nog niet gaan lopen!
  • Trap pedaal in, dan moet Timer wel gaan lopen en stoppen bij loslaten pedaal
  • Is pedaal in orde, dan kunnen we verder gaan met testen.

We gaan nu testen of het Naaldhoudersnoer in orde is. (Mag ook telefonisch, dan doen we het samen). De werkwijze is:

 • Sluit Naaldhoudersnoer aan
 • Ga naar Blendscherm en zet HF op 1.0 en DC op 0.40
 • Steek 2 mm stekker in aansluiting van handelektrode snoer en trap pedaal in.
 • Gaat en Blijft de DC op 0.00 bij ingetrapt pedaal, dan is snoer waarschijnlijk (bijna)stuk.

De volgende stap is testen van het Handelektrodesnoer. Dit kan alleen als naaldhoudersnoer in orde is!

 • Haal 2 mm stekker naaldhoudersnoer uit aansluiting voor handelektrode snoer
 • En plaats nu het handelektrode snoer er in (met handelektrode).
 • Houdt 2 mm stekker naaldhoudersnoer tegen handelektrode en trap pedaal in.
 • De DC waarde moet terugkomen. Zo niet, dan is dit snoertje stuk.
 • Mocht snoer stuk zijn, reparatie is duurder dan een nieuw snoer.

Normaliter niet nodig, maar testen Naaldhouder is ook mogelijk.

 • Plaats naaldhouder met naald op naaldhouder snoer
 • Houdt 2 mm stekker naaldhoudersnoer tegen handelektrode en trap pedaal in.
 • De DC waarde moet terugkomen.
 

Reparatie

Wanneer van het naaldhoudersnoer een van de stekkers los is gegaan, kunnen we ze meestal wel repareren. Is er een breuk door klem zitten of dat er overheen is gereden dan is reparatie niet mogelijk. Inkorten van dit snoer mag niet.

Repareren naaldhoudersnoeren of pedalen heeft prijstechnisch geen zin